OL PARTY

 • Historické dokumenty z dob OL a web linky
 • Databáze OL stanic

 • OL PARTY 2023 - Výsledky
 • OL PARTY 2022 - Výsledky
 • OL PARTY 2021 - Výsledky
 • OL PARTY 2020 - Výsledky
 • OL PARTY 2019 - Výsledky
 • OL PARTY 2018 - Výsledky
 • OL PARTY 2017 - Výsledky
 • OL PARTY 2016 - Výsledky
 • OL PARTY 2015 - Výsledky
 • OL PARTY 2014 - Výsledky
 • OL PARTY 2013 - Výsledky
 • OL PARTY 2012 - Výsledky
 • OL PARTY 2011 - Výsledky
 • OL PARTY 2010 - Výsledky
 • OL PARTY 2003 - Výsledky
 • OL PARTY - Propozice

  Diplom ročník 2011

  Úvod

  Nejdříve pár vysvětlujících slov pro mladší amatérskou generaci.
  V minulosti bylo možné získat plnohodnotnou OK koncesi pouze od 18 let věku. Naštěstí od roku 1963 do cca 1990 zde byla možnost požádat o zvláštní povolení pro mládež (15 až 19 let věku) a při troše štěstí jej i obdržet, tj. dostat přidělenou značku, začínající OL, následované číslem od 0 do 9 dle kraje a s třípísmenným sufixem. Povolená pásma byla 160m (samozřejmě pouze CW), 2m a 70cm s výkonem do 10W. Nesporná výhoda byla v tom, že když se potkaly na pásmu 2 OL stanice, bylo oběma jasné že protějšek je někdo v jejich věku se stejnými zájmy, a o to snáze se navazovala přátelství. Abychom si pripomněli dobu, kdy jsme si při vysílání a vzájemných setkáních užili kopec legrace, rozhodli jsme se uspořádat OL Party pro všechny ex-OL a ostatní HAMy, kteří mají kladný vztah k OL, TOP bandu nebo ke srandě.

  Účel závodu

  Chceme si trochu zavysílat a zjistit, kdo ze starých známých OL má jakou OK-OM značku a jestli ještě pořád nezanevřel na éter. Od poslední akce uběhl rok o který jsou všichni OLáci zase starší (lepší to nebude, ale ještě že máme to rádio).

  Není důležité zvítězit, ale pokecat se známými...

  Datum a čas konání

  Druhá sobota v září, tedy 14.9.2024, 2100-2300 aktuálního místního času účastníka (tedy v OK/OM je to 1900-2100 UTC, jinde to může být odlišné). FYI západ slunce v OK/OM 1910 LČ

  Pásma a druhy provozu

  Pouze CW

  160m:
  1850 - 1950 kHz (původní pásmo přidelené OL 1750-1950 kHz omezené dle současných předpisů a doporučení)

  80m:
  3520-3560 kHz; pro ty co TOP band nemají, aby si také krapet užili...

  Nezávazné doporučení: první hodinu 160m, druhou 80m (ti co neusnou).

  Kategorie

  A: Bývalí OL

  Radioamatérské stanice jednotlivců, kteří byli v minulosti držiteli zvláštního radioamatérského povolení pro mládež (OL). Výkon jak kdo (jako kdysi...). Účast v kategorii A není omezena na stanice OK a OM, naopak, srdečně zváni jsou ex-OL z kteréhokoliv místa na zeměkouli.

  R: Bývalí OL, retro, 160m

  Bývalí držitelé povolení pro mládež (OL), vysílající na TX, jež používali v dobách OL (vlastní výtvor či typy jako RSI, M160, Jizera...), popř. jiný homemade TX. Pouze 160m!!! Pokud se chce někdo zůčastnit i na 80m, může v hlášení uvést jak kategorii R, tak A.

  C: Ostatní příznivci

  Předávaný kód

  Kategorie A a R: je ve tvaru RST - pořadové číslo - tehdejší OL značka (např. 599 97 OL3AXS).
  Kategorie C: je ve tvaru RST - pořadové číslo.
  Dvouciferné pořadové číslo spojení se počítá bez ohledu na pásmo od 99 SESTUPNĚ. Po dosažení 00 se pokračuje opět 99. (Uznáváme, že to komplikuje použití PC logu, ale ty nebyly v době OL také běžně používané. Zkuste zase papír a tužku, resp. klíčovat na pastičku či klofák!)

  Body

  Spojení = 1 bod, s každou stanicí lze navázat 1 QSO na každém z pásem (celkem tedy max. 2 bodovaná QSO)
  Zapnutí zařízení (1x za závod; za snahu, pro ty co se nikam nedovolají - tzv. snaživý účastník) 3 body
  Odeslání hlášení (může započítat úplně každý, i kdo nemá zařízení - tzv. sympatizující účastník) 5 bodů
  Platí i spojení se stanicemi co nezávodí a nepředávají kód - nikoho závodit nenutíme!

  Násobiče

  Různé OL značky (klasické OL značky s 3písmenným sufixem) v přijatém soutěžním kódu, na každém pásmu zvlášť. Vlastní OL značka u kategorie A a R se též počítá jako násobič, ale pouze jedenkrát za závod.

  Poznámka na okraj
  Celkem lze získat až 8 bodů aniž by jste udělali jediné QSO. Který jiný závod vám tohle nabídne! Ovšem pouze účastníci kategorie A v tomto případě získávají jeden nutný násobič potřebný k nenulovému výsledku a tedy budou uvedení ve výsledkové listině. Účelem je alespoň dát o sobě vědet...

  Hlášení a deníky

  Hlášení ze závodu musí obsahovat: Kdo nechce, nemusí celkový výsledek počítat (učiní tak vyhodnocovatel). Deník zasílat netřeba, nicméně je vítán.
  Do výsledků budou zahrnuta hlášení, doručená do 14 dnů od ukončení závodu na Pavla OK1DX email ok1dx@volny.cz. Závod bude vyhodnocen do 14 dnů od uzávěrky. Výsledky budou vyhlášeny na této wwww stránce a v populárních HAM mediích.

  Diplomy, medajle, upomínkové předměty

  Stanice na prvních 3 místech jednotlivých kategorií obdrží barevný diplom.
  Případní sponzoři nechť kontaktují Pavla OK1DX.

  Může se hodit

  Databáze OL stanic pro program TR4W (tnx OK1VK). Nahrát do adresáře závodu a do konfigurace vložit řádek
  INITIAL EXCHANGE FILENAME = OL PARTY.INI

  Prázdný formulář na deník z OLP k vytištění a ručnímu zápisu QSO.

  Na závěr

  Oprašte TOP band RIG, vyžeňte z něj brouky a znovu natáhněte kus drátu z okna, ať je nás QRV co nejvíce!

  Pokud máte nějaké zajímavé dokumenty se vztahem k OL aktivitě (fotky ze setkání, texty OL písní nebo jiné autentické dokumenty) či odkazy na stránky s podobnými materiály, rád je zde zveřejním.

  Prosíme bývalé OL by pomohli rozšířit tuto zprávu svým vrstevníkům.

  Zkrácené propozice jsou ZDE. Za popularizaci v radioamatérských mediích předem děkujeme.

  Za pořadatele - Pavel OK1DX ex OL3AXS http://ok1dx.cz